Beschrijving.

De cursus ‘Communiceer jezelf naar een betere (werk-)sfeer!’ is een cursus voor docenten werkzaam in de onderwijssectoren 'basisonderwijs', 'voorgezet onderwijs' en 'speciaal onderwijs (basis en voortgezet)'.

De cursus is verdeeld over 3 modules van elk 1 dagdeel.

 

Relevantie en uitgangspunt:

Het versterken van de SBL-competenties 1, 5, 6 en 7. Hierbij werk je als deelnemer met name aan het uitgangspunt: “Onderwijs is teamwerk”.

Dit vereist goede communicatieve vaardigheden en goed kunnen samenwerken.

Om dit voor jou te kunnen bewerkstelligen, bieden we je tijdens deze cursus kennis van het proces van communicatie op basis van relevante wetenschappelijke studies/onderzoeken en ontwikkelingen binnen communicatiewetenschap, Cognitieve gedragswetenschap en Neuro-Linguïstisch programmeren (NLP).

 

Doelen:

* Het kunnen analyseren van de eigen interne/externe communicatie en met verworven kennis en inzichten deze te verbeteren,

* Zicht verkrijgen op eigen sterke/zwakke kanten, succesfactoren en valkuilen binnen communicatie d.m.v. reflectie en erkenning eigen aandeel en het mede hierdoor versterken van de autonomie van het individu,

* Het kunnen verbeteren van eigen vaardigheden door toepassing van de aangereikte tools en inzichten/theorie/kennis.

De bovenstaande doelen stellen jou in staat om via de verkregen professionalisering binnen de eigen communicatie te kunnen zorgen voor een prettig leef- en werkklimaat in de eigen groep, in het team en in de samenwerking met ouders en de omgeving. Daarbij zul je het gevoel van welbevinden bij jezelf kunnen vergroten.

Tevens is ben je vervolgens in staat om signalen die wijzen op mogelijke overspanning en/of eventuele burn out vroegtijdig bij jezelf en bij collegae te kunnen herkennen. Je staat sterker in jouw schoenen t.o.v. bijvoorbeeld 'mondige' ouders, 'dominante' collegae, 'lastige' kinderen en houdt de 'kracht' in de 'leerkracht'.

 

Thema's die aan bod komen:

 • Hoe communicatie is opgebouwd (fysiologie, tonaliteit en woorden),

 • Het belang van congruentie binnen communicatie,

 • De invloed van de verschillende filters die wij onbewust hanteren,

 • De invloed van perceptie en projectie,

 • Overdracht/tegenoverdracht,

 • Hoe waarden en overtuigingen ons gedrag op onbewuste wijze sturen en leiden naar aannames,

 • Het belang van orde en hiërarchie binnen waarden,

 • Wat jouw onbewuste hiërarchie van waarden is en hoe dit jouw gedrag stuurt,

 • Hoe je je hiervan bewust kunt worden,

 • Hoe je dit kunt ombuigen naar actie, momentum en resultaat.

 • Hoe je d.m.v. dissociatie jouw waarneming zuiver kunt maken,

 • Hoe jouw reactie vrij blijft van emotie / interpretatie,

 • Hoe je m.b.v. waarneemposities een situatie kunt sturen en weloverwogen keuzes kunt maken,

 • Hoe je invloed kunt uitoefen op de uitkomst van een communicatieproces,

 • Bewustwording van eigen valkuilen en formulering van preventieve acties,

 • Hoe intentie, gedachte en energie bepalend zijn voor de uitkomst van ieder communicatieproces,

 • etc.

 

De opbouw van de cursus is als volgt:

Je ontvangt vooraf aan de cursus een werkblad met opdracht. Op basis van het voor deze opdracht gegeven format beschrijf je een casus uit eigen ervaring waarin de communicatie niet goed verliep. Deze casus wordt later in de cursus gebruikt ter verduidelijking van de tijdens de cursus aangeboden lesstof en geeft jou tegelijkertijd de gelegenheid om de lesstof beter te kunnen integreren in jouw beroep als docent en leerkracht.

Er volgen 3 bijeenkomsten t.b.v. de uitleg en onderbouwing van de aangeboden theorie ondersteund door oefeningen, casussen, demonstraties en voorbeelden.

Je maakt één huiswerkopdracht per module en volgt 2 keer een intervisiebijeenkomst.

 

Totaal aantal contacturen: 3 x 4,5 uur

Zelfstudie/voorbereiding/huiswerk: 9 uren.

Intervisie: 2 x 2 uren.

Deze cursus staat gelijk aan 26 RU.

Data, lestijden, locatie:

Groep 1: 

8, 15, 22 november 2017.

Lestijden: 13:00 uur tot 17:30 uur.

Locatie: My Futureplan, Grensstraat 1, 6464 EM Kerkrade.

Groep 2:

13, 20 december 2017 + 10 januari 2018

Lestijden: 13:00 uur tot 17:30 uur.

Locatie: My Futureplan, Grensstraat 1, 6464 EM Kerkrade.

(Afhankelijk van groepsgrootte kan er uitgeweken worden naar een externe trainingslocatie).

Investering:

Je investering bedraagt € 375,-

Dit is inclusief lesmateriaal, koffie, thee en certificaat.

 

Uiterlijke inschrijfdatum:

20 oktober 2017.

Communiceer jezelf naar een beter (werk-)sfeer!

My Futureplan © 2020